Rullende overgange 

De rullende overgange er et kendetegn for Veng Skole. I 2005 gav Undervisningsministeriet os en dispensation, så børnene kan starte i skole/SFO på et af 4 mulige tidspunkter om året: Efter sommerferien, efterårsferien, juleferien og påskeferien.

Som udgangspunkt starter de ved den indrulning, der ligger lige efter deres 6 års fødselsdag, men hvis særlige behov taler for det, kan de starte både tidligere og senere.

Den rullende skolestart betyder, at det enkelte barn altså ikke er bundet til at skulle starte i august, men barnet kan starte, når det er klar til skole. Og samtidig er skolen helt klar til at modtage de 2-10 børn, der starter ved hver indrulning. Vi har et tæt samarbejde mellem personale og forældrene om, hvornår det enkelte barn skal rulle.

Den rullende skolestart smitter af på de andre overgange: Fire gange om året rulles på overgangen fra indskoling til mellemtrin – og dermed fra SFO til klub.

 

 

Aldersblandede klasser

Siden sommerferien 2005 og 2006 har vi organiseret undervisningen i aldersblandede hold i indskolingens 0.-2. klasse, og også på mellemtrinet – 3.-4. klasse.

Klassestørrelserne varierer hen over året med den rullende skolestart og den rullende overgang fra indskoling til mellemtrin, og ligger oftest mellem 30 og 45 elever.
Indskolingsklassen er bemandet med to-tre lærere og en børnehaveklasseleder, og i en del af ugens timer er alle tre på klassen, så der kan arbejdes i små hold.
Mellemtrinsklassen har to-tre lærere tilknyttet, og i alle timer er der to lærere på.
5. og 6. er årgangsdelte klasser.

I alle afdelinger bestræber vi os på at skabe rammer for det gode børneliv – for alle børn.


Vil du høre mere om rullende skolestart og aldersblandede klasse så kontakt os på
​Skoleleder Linda Kolling, 87 94 22 51, [email protected] eller kontoret 87 94 22 52 [email protected]