I vuggestuen og børnehaven er det godt at være barn. Her er plads til glæde og begejstring. Til at lege og eksperimentere.
Plads til fællesskab – og til at være lidt alene, når der er brug for det.

I tæt samarbejde med forældrene skaber vi et trygt og kærligt miljø, hvor vi anerkender hver enkelt pode som det lille, unikke menneske, det er. Samtidig plejer vi fællesskabet, for et godt fællesskab er en forudsætning for, at det enkelte barn trives.

Vi kan lide at udfordre børnenes nysgerrighed og sanser, og derfor har vi bl.a. motorikrum og høj faglighed med personale, der er uddannet inden for sanser og motorik.

Vores udearealer inviterer til at komme ud i frisk luft. Her er masser af plads og udfoldelsesmuligheder, og ud over en bålhytte har vi fx små hyggekroge, hvor børnene kan fordybe sig og lade fantasien blomstre.

Her er klatretræer for de dristige; og så bruger vi skoven året rundt, hvor vi har skovhytte og shelter. 

I det daglige samvær understøtter vi børnenes udvikling og selvværd, så de bliver klædt på til at møde andre mennesker på en god måde.

Det gælder også, når vi i tæt samarbejde med skolen forbereder de store børnehavebørn på skolelivet. Og ved at lave skolestart fire gange om året sikrer vi, at alle børn starter i skole, når de er parate til det. 

 

Vuggestuen

I vuggestuen er de 12 pladser en del af børnehuset, og der arbejdes tæt sammen med børnehavens børn og ansatte.

Du er velkommen til at besøge os og høre mere om vuggestuen, ring på tlf.nr.: 87 94 22 64 eller 87 94 22 65 eller skriv på mail: [email protected]

 

Rent praktisk ...

Børnehusets åbningstider er kl. 6.30-17, fredag til kl. 16.30. Fra kl. 6.15-6.30 er der mulighed for at møde ind i SFO'n.
Der er åbent for tilmeldte børn på dagene op til helligdage og i skoleferier, fx op til påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Institutionen har helt lukket Grundlovsdag og d. 24.12. og som udgangspunkt også mellem jul og nytår samt uge 29+30. 

Har du lyst til at høre mere om børnehaven eller besøge os, er du meget velkommen.

Ønsker du at indmelde barnet, skal du skrive barnet op på den digitale pladsanvisning, som du logger på med NemId. Du finder Den digitale pladsanvisning på skanderborg.dk/pasning

Hvis du har spørgsmål til opskrivning, kan du kontakte Pladsanvisningen på tlf: 8794 7321, Email: [email protected]

Børnehaven kan kontaktes på  tlf. 87 94 22 65, vuggestuen på 87 94 22 64.

 

Daglig leder: Gitte Jakobsen: 87 94 22 51, [email protected]

Kontoret: 87 94 22 52, [email protected]

Skoleleder Linda Kolling, 87 94 22 51, [email protected]