Klub'n, hvor man starter når man ruller til mellemtrinnet, er en naturlig forlængelse af SFO-livet.  Børnene tager nu i stigende grad ansvaret for eget liv, og klubbens aktiviteter udspringer af behovet hos de børn, der for tiden befolker Klub'n.
 
Vi har vore egne lokaler i den ene ende af skolen, og råder også over idrætshallen og multisalen i Borgernes Hus, som giver fantastiske muligheder for udfoldelse året rundt, med boldspil, leg og tummel.

Vi bruger også de skønne udearealer at boltre os på. Boldbanerne bliver i stor stil brugt til at spille fodbold eller rundbold. Og den store naturgrund bliver brugt til fx at udfordre hinanden i en gang rollespil med hjemmelavede våben og rekvisitter.

Klubbørnene, der så småt er ved at blive unge, har også brug for bare at nyde ungdomsfællesskabet i klubben med hygge, en kop the, kreative sysler, computerspil eller hvad de har lyst til.

 

Rent praktisk

Klubbens åbningstid starter, når klasserne får fri fra skole, og lukker kl. 17, fredag kl. 16.30.

Der er åbent for tilmeldte børn på dagene op til helligdage og i skoleferier, fx op til påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag. På nogle af skolefridagene arbejder klubben sammen med børnehave og SFO om aktiviteter og nogle gange fælles afleverings- og afhentningssted.
Institutionen har helt lukket Grundlovsdag og mellem jul og nytår. I sommerperioden er der lukket uge 29+30, dog vil der være mulighed for alternativ pasning efter aftale.

Ind- og udmelding af  klub foregår på skanderborg.dk/pasning, og her findes også information om takster for pladserne.
Hos os har vi valgt at børn på 3. klassetrin går i klub. Det gør de ikke i andre klubber, og da de kommunale takster følger klassetrin, vil 3.kl. derfor stå som SFO/3.kl. på opkrævningen.
Har I brug for morgenpasning, og går barnet i 4.-6. klasse, er der mulighed for at tilkøbe morgenmodul i SFO'n, tilmelding sker på ovennævnte link under SFO.

Har du lyst til at høre mere om Klub'n eller besøge os, er du meget velkommen.

Klubbens tlf. er 87 94 22 61.

Kontoret: 87 94 22 52, [email protected]
Skoleleder Linda Kolling, 87 94 22 53, [email protected]