Når man er lille og vågen, kan man nemmere slå til, udvikle sig og gribe mulighederne, til glæde for både trivsel og faglighed. Det er Veng Skole med sine ca. 130 elever fra 0. til 6. klasse et sprællevende eksempel på. Vi holder fast i de gode traditioner, som giver mening. Fx er vores daglige fællessamling med sang og fælles beskeder en tryg og god måde for alle at mødes på.

Samtidig arbejder vi bevidst med at udvikle skolen og dens pædagogik, så vi uden at rødme kan kalde os for fremtidens skole. Blandt andet har vi gode erfaringer med vores aldersblandede klasser.  De gør det muligt at lave en bedre og mere målrettet undervisning, ligesom det lærer børnene at arbejde og lege på tværs af alder, og at tage hensyn til hinanden.

Ved allerede nu at tage hånd om fremtidens krav skaber vi de bedst mulige rammer for, at børnene kan lære og udvikle sig. Og på den måde sikrer vi, at der også om mange år ligger en skole i Veng. Til glæde for de mange, der sætter pris på en lille skole i det nære miljø, hvor det er trygt at være barn. Og hvor der ikke er så langt fra tanke til handling.

Vi har...
... rullende skolestart fire gange årligt
... aldersblandet klasse i indskoling og på mellemtrin, og traditionel 5. og 6. kl.
... en tryg skole med tid til det enkelte barn, undervisning af høj kvalitet i kreative læringsmiljøer
​... store udearealer, skov, og 7 km til Skanderborg med bus lige til døren

Efter 6. klasse flytter eleverne deres skolegang til overbygningsskolen Niels Ebbesenskolen i Skanderborg.

Du er altid velkommen til at høre mere eller besøge skolen.

Kontoret: 87 94 22 52, [email protected]
Skoleleder Linda Kolling, 87 94 22 51, [email protected]